ZA KLASICKÝM VIDENÍM POVRCHU

 
Le_Mont-Saint-Michel_Normandie_edited.jp

 Littoral NORMAND 

 Spracovanie digitálnej geodatabázy pobrežia Normandie 

03

AKTUALITY

terrasolid1b.jpg

 Terrasolid 2021 Virtual Training weeks 16-31 March 

DGI2021_edited.jpg

 Global Defence Geospatial Intelligence (DGI), February 2021 

Sevilla.jpg

 Terrasolid Training Event Sundsvall, January 2020 

 Geospatial Content Solutions User Group Meeting Seville, 

 February 2020 

DOSTÁVAME SA HLBŠIE POD POVRCH

PHOTOMAP pôsobí v oblasti  diaľkového prieskumu Zeme, leteckého snímkovania a skenovania, fotogrametrie a geodézie od roku 2003. Kvalifikovaný tím našej spoločnosti je schopný plniť potreby aj tých najnáročnejších klientov vďaka použitiu najmodernejších technológií, akými sú digitálne letecké meračské kamery, letecké laserové skenery, hyperspektrálne skenery, termovízne kamery, digitálne fotogrametrické stanice, pilotované letecké nosiče, lietadlá spôsobilé lietať bez pilota, systémy mobilného mapovania, GNSS prijímače, totálne stanice a pozemné laserové skenery.

Medzi našich zákazníkov sa radia ministerstvá, univerzity, inštitúcie verejnej správy, štátne podniky a súkromné spoločnosti z oblasti obrany štátu, vedy a výskumu, lesného hospodárstva, pôdohospodárstva, ťažobného, energetického a stavebného priemyslu, inžinierskej a projekčnej činnosti, investičnej výstavby, životného prostredia, architektúry a poskytovatelia IT riešení.

earsc4.jpg
145a4f77-7e81-45c2-a8db-7fc907ead08d-siz

KOŠICE

Obchodné meno:
Sídlo:
Kancelária:
Telefón/Fax:
Mobil:
Web:
e-mail:

PHOTOMAP, s.r.o. 
Poludníková 3/1453, 040 12 Košice
Moyzesova 38, 040 01 Košice
+421 55 6854 396
+421 905 966 022
www.photomap.sk
photomap@photomap.sk