top of page

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

OPTICKÝ DPZ

Optické satelitné dáta sú ideálne pre mapovanie rozsiahlych a nedostupných území kdekoľvek na svete. Priestorové rozlíšenie, ktoré v prípade komerčných dát dosahuje až 30 cm, zároveň umožňuje zobrazenie územia s vysokým detailom. Spektrálne rozlíšenie, ktoré sa môže pohybovať až v desiatkach pásiem sa dá využiť na klasifikáciu povrchu na základe jeho spektrálnych vlastností.

Výstupy:

-   PAN/MS ortofotomapa

-   DSM / digitálny model povrchu

-   DTM / digitálny model terénu

-   Klasifikácia povrchu

r45421_39_satellite_image_pleiades_lady_

 © AIRBUS DS 

TerraSAR-X-Satellite-Image-Dessau-German

 © AIRBUS DS 

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

RADAROVÝ DPZ

Hlavnou výhodou radarových senzorov v porovnaní s optickými senzormi je možnosť nočného snímkovania a snímkovania v oblačnom počasí. Sú to aktívne senzory, ktoré zaznamenávajú fázu, intenzitu a polaritu odrazeného žiarenia. V závislosti od aplikácie a senzora sa ich rozlíšenie pohybuje od desiatok metrov až do 0.25m.

Výstupy:

-   Terénny model

-   Deformačný model

-   Raster intenzity

-   Raster koherencie

-   Detekcia objektov

-   Klasifikácia povrchu

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

COPERNICUS

Program COPERNICUS realizovaný EÚ a ESA priniesol revolúciu v dostupnosti dát a služieb diaľkového prieskumu Zeme. Kozmický segment programu Copernicus pozostáva z konštelácie  environmentálnych satelitov Sentinel 1-5, ktoré od roku 2014 nepretržite monitorujú zemský povrch, oceány a atmosféru. Tieto dáta sú voľne dostupné pre všetkých používateľov.

-   Sentinel-1 (radar)

-   Sentinel-2 (multispektrálny senzor)

-   Sentinel-3 (multispektrálny a radarový senzor,

     altimeter)

-   Sentinel-4, 5 (monitorovanie atmosféry)

418458-Cyclone_Idai_west_of_Madagascar.j

 © Copernicus Sentinel data 

 © AIRBUS DS 

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS DS je hlavným európskym komerčným prevádzkovateľom a poskytovateľom optických a radarových satelitných  dát s veľmi vysokým rozlíšením. PHOTOMAP je jediným oficiálnym slovenským distribútorom týchto dát.

Optické dáta:

-   Pléiades NEO − GSD 0.3 m

-   Pléiades  GSD 0.5 m

-   Vision-1  GSD 0.9 m

-   SPOT 1  7 − GSD od 1.5 m

-   DMC Constellation – GSD od 12 m

-   KazEOSat  GSD 1.0 m

Radarové dáta:

-   TerraSAR-X/TanDEM-X  − GSD od 0.25 m

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

EUROPEAN SPACE IMAGING

EUSI ako partner MAXARu je poskytovateľom komerčných optických satelitných dát momentálne s najvyšším priestorovým rozlíšením na trhu, dosahujúcim 30 cm. Zároveň poskytuje aj najvyššie spektrálne rozlíšenie na trhu, čo v prípade senzora  WorldView 3 znamená 8 multispektrálnych a 8 SWIR pásiem. PHOTOMAP je jediným oficiálnym distribútorom týchto dát v Slovenskej republike.

Optické dáta:

-   WorldView 1 − 4 − GSD 0.3  0.5 m

-   GeoEye-1  GSD 0.5 m

-   QuickBird  GSD 0.6 m

-   Ikonos  GSD 1.0 m

SWIR dáta:

-   WorldView-3  GSD 3,7 m / 8 pásiem 

 © European Space Imaging 

toshka-fire-full2.jpg

 © Planet Labs Inc. 

 

 

DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME

 

PLANET LABS

Hlavnou výhodou spoločnosti Planet Labs je ich bezprecedentná kolekčná kapacita. Vďaka 130 PLANETSCOPE senzorom je schopná nasnímkovať celý zemský povrch každý deň. Priestorové rozlíšenie týchto dát je 3 m. Okrem toho táto spoločnosť disponuje 15 satelitmi SKYSAT, ktoré sú schopné snímkovať zvolenú lokalitu v rozlíšení 50 cm niekoľkokrát denne. PHOTOMAP je tiež oficiálnym partnerom a distribútorom dát Planet Labs.

Optické dáta:

-   PLANETSCOPE  GSD 3.0 m

-   RapidEye  GSD 5.0 m

-   SkySat  0.5 m

bottom of page