top of page
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
IMG_20210201_150703.jpg
OBJAVUJEME SKRYTÉ SVETY

PHOTOMAP pôsobí v oblasti  diaľkového prieskumu Zeme, leteckého snímkovania a skenovania, fotogrametrie a geodézie od roku 2003. Kvalifikovaný tím našej spoločnosti je schopný plniť potreby aj tých najnáročnejších klientov vďaka použitiu najmodernejších technológií, akými sú digitálne letecké meračské kamery, letecké laserové skenery, hyperspektrálne skenery, termovízne kamery, digitálne fotogrametrické stanice, pilotované letecké nosiče, lietadlá spôsobilé lietať bez pilota, systémy mobilného mapovania, GNSS prijímače, totálne stanice a pozemné laserové skenery.

Medzi našich zákazníkov sa radia ministerstvá, univerzity, inštitúcie verejnej správy, štátne podniky a súkromné spoločnosti z oblasti obrany štátu, vedy a výskumu, lesného hospodárstva, pôdohospodárstva, ťažobného, energetického a stavebného priemyslu, inžinierskej a projekčnej činnosti, investičnej výstavby, životného prostredia, architektúry a poskytovatelia IT riešení.

Tecnam_LAZ.jpg
IMG_2659.jpg
Untitled-2.png
IMG_20200905_180808.jpg
Le_Mont-Saint-Michel_Normandie.jpg
BOLI S NAMI SPOKOJNÍ

Spoločnosť našich spokojných klientov tvoria:

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo vnútra SR

Národné lesnícke centrum

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Geodetický a kartografický ústav

Slovenský vodohospodársky podnik

CybELE

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Panattoni Slovakia Development

Tatry mountain resorts

Aerosoft

Technicka univerzita Košice

PRIMIS

EUROVIA - Kameňolomy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vojenské lesy a majetky SR

Letisko Košice - Airport Košice

Centrum výcviku Lešť

DHI SLOVAKIA

Carmeuse Slovakia

TopoGEODIS France

Italian Remote Sensing

ALTOA France

Untitled-1.png
Integrovaný manažérsky systém (IMS)
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo prostredníctvom iných strán. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Vyzývame Vás preto, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou PHOTOMAP, s.r.o..
 

UŽ 20 ROKOV VÁM PRINÁŠAME 
TIE NAJLEPŠIE RIEŠENIA

bottom of page