top of page

Národný futbalový štadión v Bratislave, Slovensko

Veľkokapacitný štadión na medzinárodnej úrovni

Projekt:

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - kontrolné a porealizačné zameranie

- Pre STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

- V spolupráci s GEPOS, s.r.o.

- Komplexné pozemné laserové skenovanie

  

tehelne-pole-slovan-stadion-434358.jpg
4048952_1200x.jpeg

Technológia:

- Import surových dát

- Registrácia na podklade VB

- Georeferencovanie mračna bodov v záväznom lokálnom priestorovom systéme pre stavebný objekt

- Klasifikácia mračna bodov (Trimble RealWorks 11.2)

- Segmentácia a čistenie súboru dát

- Generovanie rezov, export bodov/čiar

- Tvorba výkresovej dokumentácie a znázornenie odchýlok od projektovaného stavu (Bentley MicroStation Connect Edition)

IMG_7165.JPG
IMG_7981.JPG
right.jpg
top_2.jpg
corner_1.jpg
NFS_pointcloud2.GIF
NFS_pointcloud1.GIF
NFS_pointcloud3.GIF

Výstupy:

- Pôdorysné výkresy zamerania skutočného stavu, pre samostatné dilatačné celky, v rámci jednotlivých etáp výstavby

- Grafické a číselné porovnanie projektovaného stavu a skutočnosti

- Zoznam súradníc a presností vlícovacích bodov podľa STN 73 0202, STN 73 0280, STN73 0270, STN 013411

NFS_podorys.GIF
bottom of page