top of page

Kaštieľ v Petrovanoch, Slovensko

Kultúrno - historická pamiatka

Projekt:

- Zameranie skutočného stavu budov v areáli Kaštieľa v Petrovanoch na východnom Slovensku pre projekt rekonštrukcie priestorov kaštieľa a zachovanie barokovo-klasicistických prvkov  v súčinnosti s pamiatkovým úradom,

- Komplexné skenovanie interiéru a exteriéru, čiernobiele skenovanie

_DSC4887a.jpg
IMG_20190926_132503a.jpg

Technológia:

- Rekognoskácia terénu

- Budovanie bodového poľa, (GNSS Topcon Hiper II)

- Rozmiestnenie VB, (papierové ČB terče, referenčné gule, reflexné štítky, prirodzené VB)

- Pozemné terestrické laserové skenovanie (TLS), (FARO Focus 3D X330)

- Zameranie VB, (UMS Topcon GPT 9001A)

 -Spracovanie získaných dát

- Vyvolanie dát

- Registrácia na podklade VB/ autoregistrácia (indoor)

- Georeferencovanie mračna bodov v záväznom súradnicovom a výškovom systéme (S-JTSK, Bpv)

- Klasifikácia mračna bodov (Trimble RealWorks 11.2)

- Segmentácia a čistenie súboru dát

- Generovanie rezov, pohľadov, export bodov/čiar

- Prezeranie mračna bodov 3D

- Tvorba výkresovej dokumentácie (Bentley MicroStation Connect Edition)

IMG_20191011_165057.jpg
IMG_20191011_165057_3.jpg
IMG_20190926_114345a.jpg
IMG_20190926_114345_4.GIF
Petrovany_pointcloud2_edited.jpg
Petrovany_pointcloud3_edited.jpg
Petrovany_TLS_cloud4.jpg
Kastiel_K-K7.jpg

Výstupy:

- Situačný výkres na podklade platnej katastrálnej mapy, doplnený ortofotosnímkou

- Pôdorysné výkresy

- Zvislé rezy

- Pohľady

- Homogenizované a georeferencované mračno bodov

- Presnosť transformácie (vyrovnania) mračna bodov σYXZ=2.82 mm

- Presnosť georeferencovania σYX ≤ 4.00 mm, σZ ≤ 7.00 mm

- 246 skenovacích pozícií

TLS_Petrovany_rez_pohlad1.tiff
Pohlad_2.jpg
TLS_Petrovany_podorys_krov_np5.jpg
bottom of page