top of page

Jasná SNOWsat

Systém riadenia úpravy lyžiarskych tratí

Projekt:

- Aktualizácia DTM a DOFM severnej časti lyžiarskeho strediska Jasná pre účely systému SNOWsat

- Digitálna farebná ortofotomapa územia Jasná, Slovensko

- Klasifikované mračná bodov

- Digitálny terénny model 

- Topologicky čisté zjazdovky pre aktualizáciu systému SNOWsat

DSC_0310_edited.jpg
jasna_low_tatras_1_270317.jpg

Technológia:

- Digitálna farebná ortofotomapa územia Jasná v nasledujúcich parametroch: aktuálnosť z roku 2017 (16.10.2017), rozlíšenie 0,10 m/pixel, RGB, súradnicový systém S–JTSK,     

  výškový systém Balt po vyrovnaní, súradnicový systém UTM34N, elipsoidická výška, formát TIFF + TFW

- Klasifikované mračná bodov, súradnicový systém S–JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní, súradnicový systém UTM34N, elipsoidická výška, formát LAS, LAZ

- Digitálny terénny model s pravidelným gridom 1 m, súradnicový systém S–JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní, súradnicový systém UTM34N, elipsoidická výška, formát XYZ

- Topologicky čisté zjazdovky pre aktualizáciu systému SNOWsat, súradnicový systém S–JTSK, výškový systém Balt po vyrovnaní, súradnicový systém UTM34N, elipsoidická výška,

  formát SHP

DSC_0542_edited.jpg
csm_lidar_web_23fd429761.jpg
csm_snowsat_logo_08293cfd81.jpg

Výstupy:

SNOWsat je profesionálny systém riadenia úpravy lyžiarskych tratí a flotily snežných rolieb. Vďaka informáciám z digitálneho modelu terénu a systému GPS vie systém SNOWsat určiť presnú hĺbku snehu pod vozidlom v každom mieste počas úpravy svahu. Vozidlo registruje hĺbku snehu až niekoľko desiatok metrov pred tlačnou čepeľou.

Operátori tak dokážu efektívnejšie pracovať s posúvacou čepeľou, premiestňovať sneh tam, kde je to potrebné, a dosahovať tak ešte lepšie výsledky pri príprave svahu. Výsledkom je optimálna prevádzka, šetrenie snehu, šetrenie paliva rolieb, monitorovanie polohy snehových diel, šácht a najmä  úspora nákladov na prevádzku.

Screenshot_11.jpg
Screenshot_10.jpg
Screenshot_12.jpg
Screenshot_15.jpg
Screenshot_14.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
DSC_6362.jpg
bottom of page