top of page

Depozitár múzea holokaustu v Seredi, Slovensko

Projekt:

- Zameranie skutočného stavu budovy Múzea Holokaustu na vypracovanie projektu diagnostiky a statického posudku budovy v súčinnosti s autorizovaným architektom

- Komplexné skenovanie interiéru a exteriéru, čiernobiele skenovanie

  

IMG_20180801_134620.jpg
18007_Muzeum_sered_TLS.jpg
muzeum-holokaustu-v-seredi86980866.jpg
holokaust-Muzeum-Sered-Zidia (2).jpg
thumbnail.jpg
130304541.jpg

Technológia:

- Import surových dát

- Registrácia na podklade VB

- Georeferencovanie mračna bodov v záväznom súradnicovom a výškovom systéme (S-JTSK, Bpv)

- Klasifikácia mračna bodov (Trimble RealWorks 11.2)

- Segmentácia a čistenie súboru dát

- Generovanie rezov, pohľadov, export bodov/čiar

- Prezeranie mračna bodov 3D

- Tvorba výkresovej dokumentácie (Bentley MicroStation Connect Edition)

Muzeum_holokaustu_pointcloud2.png
Muzeum_holokaustu_pointcloud3.png
Muzeum_holokaustu_pointcloud4.GIF
Muzeum_holokaustu_pointcloud5.GIF

Výstupy:

- Pôdorysné výkresy

- Zvislé rezy

- Pohľady

- Presnosť transformácie (vyrovnania) mračna bodov σYXZ=12.00 mm

- Presnosť georeferencovania σYX ≤ 15.00 mm, σZ ≤ 15.00 mm

- 97 skenovacích pozícií

Muzeum_holokaustu_pointcloud1.GIF
bottom of page