top of page

Audit skládok 

Zameranie skladových zásob kameniva v kameňolome Hosťovce, Slovensko

Projekt:

- Realizácia meračských prác v lome Hosťovce na východnom Slovensku za účelom výpočtu a overenia kubatúr skladových zásob kameniva vo frakciách 0/2, 0/4, 0/22, 0/32, 0/63, 4/8, 8/11, 8/16, 8/32 a 10/32 na základe prepočtových koeficientov (sypkých hmotností) poskytnutých objednávateľom na výpočet tonáže jednotlivých skládok

- Textová a grafická časť  

Hostovce_skladky_ALL_tlac00_edited.jpg
DSC00626_1541682084656.jpg

Technológia:

- Letecké meračské snímkovanie s GSD=0,02m na zameranie skladových zásob kameniva; zber dát  leteckým snímkovaním využitím lietadla spôsobilého lietať bez pilota výrobcu TOPCON Sirius Pro

- Fotogrametrický projekt –  v procese spracovania vzájomne urovnaný blok snímok, následne zamerané vlícovacie body na jednotlivých snímkach; ďalšie zväzkové vyrovnanie bloku snímok a vytvorenie 3D digitálneho modelu povrchu (Digital Surface Model – DSM) vo forme TIN polygónovej siete pomocou metódy digitálnej obrazovej korelácie

- Kubatúry skladových zásob vypočítané na základe digitálneho modelu povrchu a podkladových rovín jednotlivých skládok

Výstupy:

- Technická správa

- Výpočet objemu a množstva skladových zásob

- Grafický výstup skladových zásob

Screenshot_3.jpg
Hostovce_skladky_ALL_1_edited.jpg
Screenshot_6.jpg
Screenshot_13.jpg
Screenshot_15.jpg
Screenshot_16.jpg
Screenshot_14.jpg
Screenshot_1.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_11.jpg
Screenshot_17.jpg
Screenshot_19.jpg
bottom of page