Kaplnka Sv. Ondreja, Nové Mesto n/Váhom, Slovensko

Kultúrna pamiatka

Projekt:

- Zameranie skutočného stavu Kaplnky sv. Ondreja, ktorú spravuje Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nové Mesto nad Váhom

- Vypracovanie projektu statického zabezpečenia a vlhkostnej sanácie kaplnky v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín

- Komplexné skenovanie interiéru a exteriéru, čiernobiele skenovanie

Technológia:

-  Import surových dát

- Registrácia na podklade VB

- Georeferencovanie mračna bodov v záväznom súradnicovom a výškovom systéme (S-JTSK, Bpv)

- Klasifikácia mračna bodov (Trimble RealWorks 11.2)

- Segmentácia a čistenie súboru dát

- Generovanie rezov, pohľadov, export bodov/čiar

- Prezeranie mračna bodov 3D

- Tvorba výkresovej dokumentácie (Bentley MicroStation Connect Edition)

Výstupy:

- Pôdorysné výkresy

- Zvislé rezy

- Pohľady

- Architektonické detaily

- Presnosť georeferencovania σYX ≤ 15.00 mm, σZ ≤ 15.00 mm

- 33 skenovacích pozícií

© 2021 PHOTOMAP, s.r.o. /

All Rights Reserved / Všetky práva vyhradené

  • White YouTube Icon