Depozitár múzea holokaustu v Seredi, Slovensko

Projekt:

- Zameranie skutočného stavu budovy Múzea Holokaustu na vypracovanie projektu diagnostiky a statického posudku budovy v súčinnosti s autorizovaným architektom

- Komplexné skenovanie interiéru a exteriéru, čiernobiele skenovanie

  

Technológia:

- Import surových dát

- Registrácia na podklade VB

- Georeferencovanie mračna bodov v záväznom súradnicovom a výškovom systéme (S-JTSK, Bpv)

- Klasifikácia mračna bodov (Trimble RealWorks 11.2)

- Segmentácia a čistenie súboru dát

- Generovanie rezov, pohľadov, export bodov/čiar

- Prezeranie mračna bodov 3D

- Tvorba výkresovej dokumentácie (Bentley MicroStation Connect Edition)

Výstupy:

- Pôdorysné výkresy

- Zvislé rezy

- Pohľady

- Presnosť transformácie (vyrovnania) mračna bodov σYXZ=12.00 mm

- Presnosť georeferencovania σYX ≤ 15.00 mm, σZ ≤ 15.00 mm

- 97 skenovacích pozícií

© 2021 PHOTOMAP, s.r.o. /

All Rights Reserved / Všetky práva vyhradené

  • White YouTube Icon