Audit skládok 

Zameranie skladových zásob kameniva v kameňolome Hosťovce, Slovensko

Projekt:

- Realizácia meračských prác v lome Hosťovce na východnom Slovensku za účelom výpočtu a overenia kubatúr skladových zásob kameniva vo frakciách 0/2, 0/4, 0/22, 0/32, 0/63, 4/8, 8/11, 8/16, 8/32 a 10/32 na základe prepočtových koeficientov (sypkých hmotností) poskytnutých objednávateľom na výpočet tonáže jednotlivých skládok

- Textová a grafická časť  

Technológia:

- Letecké meračské snímkovanie s GSD=0,02m na zameranie skladových zásob kameniva; zber dát  leteckým snímkovaním využitím lietadla spôsobilého lietať bez pilota výrobcu TOPCON Sirius Pro

- Fotogrametrický projekt –  v procese spracovania vzájomne urovnaný blok snímok, následne zamerané vlícovacie body na jednotlivých snímkach; ďalšie zväzkové vyrovnanie bloku snímok a vytvorenie 3D digitálneho modelu povrchu (Digital Surface Model – DSM) vo forme TIN polygónovej siete pomocou metódy digitálnej obrazovej korelácie

- Kubatúry skladových zásob vypočítané na základe digitálneho modelu povrchu a podkladových rovín jednotlivých skládok

Výstupy:

- Technická správa

- Výpočet objemu a množstva skladových zásob

- Grafický výstup skladových zásob

© 2021 PHOTOMAP, s.r.o. /

All Rights Reserved / Všetky práva vyhradené

  • White YouTube Icon