Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekt:

- Letecké meračské snímkovanie

- Letecké laserové skenovanie

- Digitálna ortofotomapa

- Fotogrametrické mapovanie

  

 

Hlavným cieľom Národného projektu Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (NP PVP OsMRK) je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a prispieť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania cieľovej skupiny - príslušníkov a obyvateľov MRK. 

Hlavný cieľ projektu  sa dosiahne pomocou aktualizácie a získavania nových údajov o pozemkoch pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.

© 2021 PHOTOMAP, s.r.o. /

All Rights Reserved / Všetky práva vyhradené

  • White YouTube Icon